Mezinárodní den kuřáků dýmky

Nadchází 20. únor, Mezinárodním den kuřáků dýmky.

(IPSD – International Pipe-Smoking Day)

Poslání/Mission:

Podpořme spojení v ceolosvětovém měřítku na počest přátelství, laskavosti a poklidu a oslavme bratrství kuřáků dýmky napříč hranicemi.
/
To foster links across the globe in honor of friendship, benevolence, and tranquility; and to celebrate the fraternity of pipe-smokers across all borders.

Cíl/Purpose:

V tento den si oddechneme od starostí všedního dne a oslavíme vznešené umění kouření dýmky a ušlechtilého ducha, jenž prostupuje kumunitu příznivců briáru. Uvedeme v praxi časem prověřenou tradici našich předků, ve večerních hodinách pozvedněme a slavnostně svorně vykuřme naše dýmky a tak budeme sdílet kotlík společně.
/
On this day we will take a breather and celebrate the noble art of pipe-smoking and the noble spirit which pervades the brother/sisterhood of the briar. We will put into practice the timehonored and ancestral traditions of raising our pipes in toast to each other in the evening in unison and, thus, share a bowl together.

Filosofie/Philosphy:

Dnešní hektický styl života téměř diktuje, abychom fungovali na plný výkon, byli totálně nasazeni v práci, v našich rodinách a ve všech aspektech našeho života přežili a dosáhli dnešním světem stanovené rychlosti. S neustále se měnícími hodnotami je záměrem Mezinárodního dne kuřáků dýmky umožnit nám, bratrům a sestrám vřesovce zpomalit a ocenit naší bohatou historickou hodnotu. Pro kuřáky dýmky a kouření dýmky kdekoliv na světě bude tento den symbolem našich společných hodnot, historie, tradic a tužeb.
/
Today’s hectic environment almost dictates that we run on full efficiency, have total involvement in our work, our families and in every aspect of what we do to survive and achieve in a world set at high speed. With ever-changing values it is the intent that The International Pipe-Smoking Day will allow us, the Brothers and Sisters of the Briar to step back and appreciate our rich historical value. For pipe-smokers and pipe-smoking everywhere the day will be emblematic of our shared values, history, traditions, and aspirations.

.

ipsd_logo1

I já si k této příležitosti s radostí zapálím dýmku.
Všem kolegům ve zbrani přeji pěkný Mezinárodní den kuřáků dýmky a chladný kouř!

Napsat komentář